Középfeszültségű kábelhálózaton újszerű hibahely meghatározási eljárás továbbfejlesztési lehetőségeinek elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Alapvető cél a folyamatos és megbízható villamosenergia-ellátás biztosítása, még kritikus üzemviteli körülmények esetén is – a középfeszültségű elosztóhálózaton bekövetkező zárlatok jelentősen befolyásolják a villamosenergia ellátás minőségét. A villamosenergia-piac nyitásának következményeképpen megnövekedtek a villamosenergia minőségével, illetve annak javításával szemben támasztott követelmények. Az áramszolgáltatók számára kötelező a minőségi mutatók javítása, emellett ez versenyképességük megtartása szempontjából is elengedhetetlen.

Mindezek motivációként szolgálnak az áramszolgáltatóknak az üzemzavar utáni helyreállítást gyorsító zárlati hibahely meghatározó eljárások kidolgozására, ugyanis a zárlat helyének adott pontossággal való ismerete gyorsabb és gazdaságosabb helyreállítást, ezáltal rövidebb kiesési időtartamokat eredményez.

Az elmúlt években szerte a világban kutatások folytak a középfeszültségű elosztóhálózatok üzemzavarai automatikus detektálásának, a hiba pontos behatárolásának, és a normál üzem hatékonyabb helyreállításának témaköreiben. Jelen dolgozatban átfogó képet kívánunk adni a kidolgozott zárlattípus, illetve zárlati hibahely meghatározó módszerekről, ezek közül pedig néhány publikált eljárást részletesen ismertetünk.

A dolgozatban bemutatjuk a BME Villamos Energetika Tanszékén kidolgozott újszerű, szabadvezetékes középfeszültségű elosztóhálózatokra alkalmazható földzárlati hibahely meghatározó eljárás sugaras kábelhálózatra módosított verzióját, illetve az eljárás vizsgálataihoz felépített algoritmust.

Az eljárás sugaras kábeles elosztóhálózaton alkalmazható, üzem közben egy végponton, az alállomásnál történő felharmonikus frekvenciájú injektálással és méréssel állapítja meg a földzárlat alatt érvényes zérus sorrendű impedancia értékét. Az impedancia összefügg a zárlat alállomástól mért távolságával. Az eljárás működéséhez szükséges az elosztóhálózat, illetve az elosztóvonal felépítésének, topológiájának ismeretére, és a vizsgált hálózat előzetes szimulációja. Az elosztóvonal elágazásai miatt egy földzárlatra több azonos villamos távolságban lévő hibahely adódhat eredményül.

Az eljárást jelentősen befolyásolja a valóságot szimuláló hálózatot felépítő kábelparaméterek pontossága, ezért a dolgozatban megvizsgáljuk a paraméterek pontosításának lehetőségeit. Ennek során vizsgáljuk a hibahelyi távolság számítás pontosságának érzékenységét a kábelparaméterek változására, meghatározzuk azt a minimális üresjárási és zárlati mérésekből álló variációt, amely eredményeinek felhasználásával kellő mértékben javíthatók a kábelparaméterek, valamint vizsgáljuk annak lehetőségeit, hogy a hibahely meghatározó berendezés üzeme során bekövetkező zárlatok hogyan hasznosíthatók a kábelparaméterek, és ezáltal az eljárás pontosítására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.