Középfeszültségű kábelhálózaton újszerű hibahely meghatározási módszer vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Középfeszültségű hálózaton (szabadvezeték illetve kábel) keletkező hibák helyének meghatározására számos eljárást fejlesztettek ki. A Villamos Energetika Tanszéken kifejlesztett szabadvezetékes hálózaton alkalmazható hibahely meghatározó eljárás alapján felmerült a lehetőség egy hasonló, kábelhálózatokon alkalmazható eljárás kifejlesztésére. Kábelek esetén egy-egy zárlat nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a szigetelés nem regenerálódik, így a sérült szakasz kijavítása nélkül ismételt hibák fordulhatnak elő.

A vizsgálatunk célja egy olyan – akár gyakorlatban is felhasználható – algoritmus kifejlesztése, amely zárlat esetén rövid időn belül képes olyan információt szolgáltatni a zárlat helyével kapcsolatban, hogy a karbantartó egységnek hol kell keresni a hibás részt. Kábelhálózatnál ez különösen azért fontos, mert a hiba forrása (akárcsak maga a hálózat) rendszerint szabad szemmel nem látható.

Az alapvető probléma, hogy a villamos erőátviteli kábelek villamos paramétereinek értékét több tényező befolyásolja, mint szabadvezetékes hálózatok esetén. További probléma forrást eredményez, hogy a kábelparaméterek a gyári értékektől jelentősen eltérhetnek, mivel a fölbe ásott kábelek páncélozása idővel korrodál, az egymás közelében elhelyezkedő kábelek egymásra hatása nem pontosan ismert, a kábelek szimmetriája az egész szakasz mentén nem azonos (egymásra csavarodnak), stb. Így egy olyan újszerű megoldási lehetőség merült fel, hogy már meglévő hálózaton elvégzett mérések segítségével esetleg ezek a tényezők kikerülhetők.

Ezen diplomamunka tárgyát képező eljárás minden esetben számítógépes (MATLAB környezetben elvégzett) szimulációkkal igyekszik meghatározni, hogy a vizsgált kábelhálózaton hol keletkezett a zárlat. A szimulációk létező kábeltípusokkal, olyan létező kábelhálózatokon készültek, ahol a vizsgált kábeltípusokat használják.

A dolgozat részét képezi olyan nemzetközi kutatások eredményeinek ismertetése is, ahol szintén középfeszültségű hálózaton keletkezett zárlat helyének meghatározása volt a cél.

A dolgozat készítése során lehetőség nyílt az eljárást pontosítása egy létező középfeszültségű kábelhálózaton végzett méréssorozat eredményeinek felhasználásával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.