Középfeszültségű kompenzált hálózatok földzárlati tranziens jellemzőinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

A középfeszültségű kompenzált hálózatokon a legkisebb áramú zárlatfajta az egyfázisú földzárlat (FN zárlat). A Petersen tekercs ugyanis éppen azért kerül beépítésre a transzformátor csillagpontjába, hogy az FN zárlatok áramát csökkentse. Az ilyen zárlatok esetén különösen nehéz feladat a hibás leágazás kiválasztása, amelyet többfajta védelmi funkcióval próbálnak megvalósítani, például a tranziens földzárlatvédelem is erre szolgál. Az FN zárlatkor fellépő tranziensek mélyebb megértésével tehát hatékonyabb védelmi funkciók fejleszthetők.

A dolgozatban szakirodalom alapján összefoglalásra kerül a szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása, a csillagpontföldelés lehetőségei, azon belül a kompenzált hálózatok sajátosságai tranziens jelenségek és védelmi funkciók működési elvei szempontjából. A középfeszültségű kompenzált hálózatok földzárlati viselkedésének modellezése és a fellépő tranziens jelenségek vizsgálata MATLAB Simulink környezetben történik. Bemutatásra kerül továbbá a program működése, szimulációs módszerei és a felhasznált hálózati elemek modelljei. A programban különböző elemekből felépített és eltérő modellezési részletezettségű hálózatok vizsgálatával a szerző megállapítja a tranziens feszültség-és áram jelalakok közötti eltéréseket, azok modelltől való függését. A kapott eredmények valós zavarírófelvételekkel is összehasonlításra kerülnek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.