Középfül üregrendszerének CT felvételek alapján történő diagnosztikai elemzésére alkalmas képfeldolgozási módszerek

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az akut savós, gennyes és a krónikus savós középfülgyulladás az egyik leggyakoribb megbetegedés a gyermekkorban. A pontos kórélettani folyamat jelenleg még nem teljesen tisztázott. A középfül elhatároltsága, zárt szerkezete miatt közvetlen vizsgálata nehéz, ezért szükség van olyan matematikai modellekre, melyek képesek szimulálni az ott lezajló folyamatokat, és ezáltal segíteni a középfül normál és kóros működésének mélyebb megértését, mely alapja a pontos, hatékony diagnosztika és terápiás módszerek kidolgozásának. Ezeknek a modelleknek a felállításához és személyre szabásához szükség van a középfül térfogatának, felszínének és felszín/térfogat arányának meghatározására.

A diplomatervem témája egy olyan módszer létrehozása és megvalósítása, illetve az ehhez szükséges ismeretek megszerzése volt, amely képes a középfülről készült CT felvételek alapján annak térfogatát és felszínét közel automatikusan kiszámítani.

A munkám során megismerkedtem a középfülről készült CT felvételekkel, az azokon alkalmazható képfeldolgozási módszerekkel. Megállapítottam a középfül nevezetes pontjait, melyek alapján behatárolható, hogy mely területek tartoznak a középfülhöz. Az előző ismereteket és programozási tudásomat felhasználva kidolgoztam egy módszert, majd elkészítettem az ezt megvalósító programot, amely képes megállapítani a középfül térfogatát, felszínét és felszín/térfogat arányát. Az ehhez használt algoritmusok működését lépésről lépésre ismertetem, nevezetesen: a képek szűrését, a maszkkészítés folyamatát, a küszöbözést, illetve a felszín és térfogatszámítás módját.

Az elkészült elemző alkalmazás két üzemmóddal rendelkezik: az egyik orvosok számára készült, amellyel a lehető legkevesebb felhasználói beavatkozással lehetséges meghatározni a középfül képletének adatait. A másik a kísérleti üzemmód, amelyben lehetőség van az algoritmusok további fejlesztésére, tesztelésére, egyenkénti összehasonlítására, képek feldolgozására és a lépések egyszerű dokumentálására.

A diplomatervezés során a Heim Pál Gyermekkórházban praktizáló Dr. Csákányi Zsuzsanna doktornőtől kapott CT felvételekkel dolgoztam, melyek a tesztelés és validáció alapjául is szolgáltak. Ehhez a doktornő által manuálisan feldolgozott képek eredményeit használtam fel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.