Közlekedés modellezése többágens-rendszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mészáros Tamás Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Feladatom a közlekedés modellezésére alkalmas multi-ágens rendszer tervezése és megvalósítása volt. A feladat célja egy olyan ágensközösség elkészítése volt, amivel a forgalmat jelentő autós ágensek viselkedésével, valamint az úthálózat leírásával különböző közlekedési szituációk modellezhetők, szimulált forgalmi adatok állíthatók elő, és kísérletezhetünk különböző úthálózati- és viselkedési módosítások hatásával.

Megterveztem az úthálózatot felépítő elemeket: a kereszteződésekért felelős ágenseket, az utakat megvalósító ágenseket, az autósokat reprezentálókat, és egy, a működést összehangoló ágenst. Megterveztem továbbá a közlekedési szituációk absztrakcióját, melyekkel a modell keretein belül szimulálni lehet az egyes jelenségeket. Kialakítottam egy kommunikációs protokollt az ágensek között, és az azt felépítő üzeneteket, melynek eredményeképpen létrejöhetett maga a szimuláció. Definiáltam továbbá az autósok különféle viselkedését, melyek szerint minden vezető döntéseinek három szabadságfoka lett: úton sebesség meghatározása, kereszteződésben elsőbbség megadása és útkeresés.

A megtervezett ágenseket meg is valósítottam az Eclipse-EJADE környezetben. Kialakítottam továbbá egy keretrendszert, mely segítségével leírhatók a vizsgálandó tesztesetek úthálózatának topológiája, és a rajta közlekedő autós ágensek, és a szimulációk elindításuktól kezdve teljesen automatizálhatók.

A kész rendszerrel három különböző szimulációt végeztem, melyek az autós viselkedések közötti különbségek feltárására, illetve az úthálózat forgalmi adatainak vizsgálatára irányultak. Ezek eredményeit különféle mérőszámok alapján elemeztem, melyekből következtetéseket vontam le az egyes viselkedések hatékonyságát illetően, illetve megkíséreltem egy úthálózat forgalmi viszonyait javítani.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.