Közös kódbázison alapuló kliens- és szerveroldali validálási megoldások

OData támogatás
Konzulens:
Ercsényi András
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozat központi témája az adatok validációja, leszűkítve a hétköznapi webalkalmazások szintjére. Röviden áttekintem a validációhoz kapcsolódó fogalmakat, esetleges ellentmondásokat. Átfogó, de nem túl felületes képet alkotok az olvasóban a webalkalmazások felépítéséről Java EE szervert és Angular kliens alkalmazást alapul véve. Bemutatom ennek a két rendszernek a validáció fogalmához kapcsolódó eszköztárát, különös tekintettel a kliens/szerver felelősségének szimmetriájára az adatok helyességével kapcsolatban.

A dolgozat során bemutatom egy egyszerű példa alkalmazás implementálásának menetét, felhasználva az ismertetett technológiák egy részét, lineárisan, egymásra épülő lépések mentén.

Az utolsó részben bizonyítékot adok az alkalmazás módosításával arra, hogy egyes esetekben megoldható, hogy a kliens és a szerver ugyanazon kódbázist használják validációra (építve a JVM alatt futó Nashorn motorra), megszüntetve ezzel az eltérő működés okozta hibákat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.