Közösségi hálók kapcsolatdinamikája

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás András
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A közösségi hálózatok felépítését és statikus tulajdonságait sok hálózatelméleti kutatás vizsgálta. Hasonlóképpen nagy tudományos figyelmet kapott a játékelméletben a fogoly-dilemma, ami élesen mutat rá a közösségekben tapasztalt kooperáció jelensége és az egyéni érdekek közötti ellentétre.

A diplomamunkámban leírt, összesen 233 fős mintán elvégzett kísérletben megvizsgáltam, hogy hogyan viselkedik egy valós közösségi hálózat egy olyan iterált fogoly-dilemmát játszó hálózatban, ahol a játékosok eldönthetik, hogy melyik másik játékossal hajlandóak játszmát kezdeményezni és melyikkel nem. Feltételezésem szerint ez a modell jól jellemzi a valós közösségek együttműködését.

Az eredmények azt mutatják, hogy a valós közösségek kooperációja a szimulált rendszerekénél sokkal stabilabb. Az emberek túlnyomó többsége konzisztensen önzetlen, együttműködő stratégiát játszik. A versengésre a jóhiszemű játékosok többségében a kapcsolat megszakításával válaszolnak. Az egyes partneri kapcsolatok eloszlása lassú lecsengésű: az együttműködések többsége rövid, de akad pár nagyon szoros barátság is. Ha a játékosok nem ismerik egymás kifizetéseit, és csupán a bizalom alapján döntenek, az radikálisan csökkenti a kialakuló vagyonegyenlőtlenséget a valós életben tapasztaltakhoz képest.

A kísérlet eredményei mellett bemutatom a levezetéshez használt webes rendszer tervezésének és megvalósításának menetét, az alkalmazott technológiákat, a fejlesztés során tapasztalt kihívásokat és a felmerült problémák megoldásait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.