Közösségi tudásmenedzsment rendszer fejlesztése ASP.NET MVC platformon

OData támogatás
Konzulens:
Balássy György Miklós
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az emberiség már évezredek óta törekszik a felhalmozott tudás összegyűjtésére, terjesztésére, hosszú távú tárolására. Ezt kezdetben barlangrajzok, kővésetek, kézzel írott tartalmak segítségével oldották meg, majd a nyomtatott sajtó megjelenésével lehetővé vált a nagy mennyiségű információ gyors, széleskörű terjesztése és megőrzése. A XX. században az internet megjelenésével gyökeresen megváltozott az információ megosztásának és tárolásának módja, a hétköznapi emberek által is óriási mértékű információ vált elérhetővé.

Ennek következtében szükségessé váltak olyan tudásmenedzsment szoftverek, melyek alkalmasak számottevő információmennyiség tárolására, és hatékony eszközt nyújtanak a tartalomban való keresésre, illetve szerkesztésre. Szakdolgozatomban én egy ilyen szoftver elkészítését tűztem ki célomul. Az általam elképzelt alkalmazás megtervezése során megvizsgáltam néhány napjainkban elterjedt tudásmenedzsment szoftvert is, így azok előnyeit és hátrányait is megismerve készítettem el a saját munkámat.

A dolgozatom során végigvezetem az olvasót a szoftver megtervezésének és implementálásának folyamatán. Kezdetben a tervezés egyes lépéseit ismertetem a feladat pontos céljának megfogalmazásától elindulva az elkészítendő alkalmazás architekturális megfontolásain keresztül. Ebben a szakaszban többek között kitérek arra is, hogy már a tervezés korai szakaszában is egyértelmű volt, az alkalmazás interneten keresztüli elérésének szükségessége az egyszerű megosztás érdekében, így a böngésző alapú technológiák kézenfekvő megoldást nyújtottak. Köszönhetően az elmúlt évek fejlesztéseinek mára a kliensoldali programozási nyelvek és technológiák is elérték azt a szintet, ahol a használhatóságuk a felhasználó szempontjából megegyezik egy asztali alkalmazáséval. A megoldás során a Microsoft ASP.NET MVC3 platformjára fejlesztettem az alkalmazást, így megismerhettem egy új és gyorsan fejlődő területét az informatikának. A következő szakaszban a fogalmi modell pontos részleteit áttekintve eljutok a tényleges adatbázis sémájához, majd ezt követően az elkészített alkalmazás fontosabb megvalósítási részleteit elemzem.

A dolgozat lezárásaként egy rövid összefoglalás keretén belül leírom a tapasztalataimat, majd felvázolok néhány továbbfejlesztési lehetőséget.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.