Krónikus hemodialízis berendezés sóoldat bekeverésének szabályozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ender Ferenc
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Dolgozatomban bemutatom a krónikus vesebetegség kezelésére alkalmas eljárást, a dialízist, részletesebben tárgyalom főbb típusait: a hemodialízist, a peritoneális dialízist, a hemofiltrációt, a hemodiafiltrációt, majd a hemoperfúziót. Áttekintem egy általános dializáló berendezés elvi működését, felépítését, majd a gép hidraulikus rendszerének különböző megvalósításairól írok. Ezután a vízkörben lévő dializáló folyadék előállításához szükséges szabályozástechnikai alapokat tekintem át, kitérve a munkám során felhasznált Smith prediktoros struktúrára. Az elméleti részt a feladatom elvégzése során használt szoftverek illetve hardverek tulajdonságainak ismertetésével zárom.

Ezután következik a saját munka bemutatása, melyben szó lesz a koncentrátum adagolásra használatos szelepek kiválasztásáról, a szabályozni kívánt szakasz modelljének megvalósításáról Matlab Simulinkben. Az ezt következő részben bemutatom, hogy a modellben használt szakaszparamétereket milyen mérésekkel határoztam meg, majd az elkészült szakaszmodell szimulációjának, pár szimulációs eredménynek a bemutatása következik. Ezután a szimuláció során felmerült, a hardver irányába támasztott követelményeket ismertetem, az elkészült modell viselkedését vizsgálom, hogy mennyire követi a valós rendszer működését, majd a Smith prediktoros szabályzótervezés lépéseit ismertetem. Ezután jön a hardver elkészítésének, azaz a kiválasztott koncentrátum adagoló egységek dialízis gépbe történő beépítésének az ismertetése, az így elkészült rendszernek az identifikációja, az identifikációhoz általam készített szoftver működésének bemutatása, majd az identifikáció során kapott eredményeket ismertetem. A következő részben bemutatom, hogy milyen lépésekben készítettem el a szabályzót a teljes rendszerre, majd az elkészült szabályzó implementálásának menetét írom le. A dolgozatom végén ejtek pár szót a tesztelésről, és a továbbiakban szükséges feladatokról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.