Különböző átmérőjű fémszemcséket tartalmazó forraszpaszták viszkozitásának összehasonlító vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Krammer Olivér
Elektronikai Technológia Tanszék

Mivel a forraszpaszta forraszszemcsék és folyasztószer szuszpenziója, így a reológiai mérések elvégzésénél különösen körültekintőnek és alaposnak kell lenni. A szuszpenzióban a forraszszemcsék az egyes típusok esetén eltérő méretűek, különböző koncentrációban és eloszlásban vannak jelen, így a mérési folyamatot is ehhez kell igazítani. Ez azt jelenti, hogy a mérések elvégzése során figyelembe kell venni például a falmegcsúszási jelenséget (wall-slip effect), s ennek megfelelően kell megválasztani a mérési módszert és az összeállítást. A falmegcsúszási jelenség befolyásolja a forraszpaszta mért viszkozitását, ezáltal a mérési eredmény további felhasználása során az hibát vihet a számításokba. Ezen kívül a különböző típusú forraszpaszták valódi viszkozitása is jelentősen eltérhet, mely az alkalmazásukat befolyásolhatja, s melyet a gyártás tervezése során (mint például stencil készítése, vagy a nyomtatási paraméterek megválasztása) figyelembe kell venni. Továbbá folyamatos használat mellett a forraszpaszta viszkozitása is változhat, melyet szintén figyelembe kell venni.

A szakirodalmi cikkek mérési folyamataiban és eredményeiben azt a közös pontot találtam, hogy mindegyik mérésnél a felhasznált forraszpaszta minta friss volt. Ezen eredmények alapján következtettek például a stencilnyomtatás közben lejátszódó tulajdonságváltozásokra.

A kísérletek összeállítása során arra törekedtem, hogy egy olyan mérési módszert állítsak össze, mely a lehető legjobban közelíti a forraszpaszta stencilnyomtatás közben mutatott reológiai tulajdonságainak változásait. A méréseim során egy adott mintán több mérést hajtok végre, amelyek így a korábbi vizsgálatoknál jobban közelítik a stencilnyomtatás közben lezajlódó eseményeket.

Méréseim során azt tapasztaltam, hogy a pihentetési idő növelésével a forraszpaszták viszkozitása stacionárius állapotban mind a három típusú esetén megnövekedett. A vártaknak megfelelően a nagyobb viszkozitás növekedést a 60 másodperces pihentetési idővel történő mérés esetén tapasztaltam. A három forraszpaszta közül a legmagasabb viszkozitás a Type 5 típusú forraszpaszta esetén tapasztaltam, míg az legalacsonyabban pedig a Type 3 típusú esetén.

Az oszcillációs méréseknél a keresztezési fesztültség ad több információt a stencilnyomtatással történő alkalmazáshoz. A méréseim alapján azt tapasztaltam, hogy a 30 másodperces pihentetési idő alkalmazásánál a legmagasabb ez a feszültség, míg a 15 illetve a 60 másodperces pihentetési időnél a legalacsonyabb.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.