Különböző felbontású CT képeket feldolgozó, fogak és foggyökerek térbeli szegmentálására szolgáló módszerek összehasonlítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az élet számos területén a technika és technológia fejlődésével egyre szélesebb körben kerülnek felhasználásra a képfeldolgozási algoritmusok. Az eljárások jelentősége főleg az orvostudományban, a közlekedésben és a biztonsági rendszerek kialakításában a legnagyobb.

A diplomatervem témája az orvostudomány egy szeletére esik, a fogorvosi beavatkozásokat segítő módszerekkel foglalkozik. A fogorvosi beavatkozások gyakori művelete a gyökérkezelés. A fog gyökérkezelés útján történő gyógyításának egyik nehézsége, hogy az orvos nem látja előre a gyökércsatorna alakját, a mellékcsatornák pontos számát, azok görbületét, vastagságát.

Az általam kidolgozott összetett rendszer célja, hogy segítse előre feltérképezni és elemezni a foggyökereknek az alakját és elhelyezkedését CT felvételek felhasználásával. A gyökércsatorna azonosítására micro-CT (MCT) és cone-beam CT (CBCT) felvételek álltak rendelkezésemre. A dolgozatomban feldolgozott CT felvételek 25 emberi fogról készültek, minden fogról mindkét típusú felvétel rendelkezésre állt.

Ezekből a felvételekből előfeldolgozó lépések sorozata után egyik esetben hisztogram, míg másik esetben fuzzy c-means alapú módszerrel bináris képeket állítottam elő. A bináris képek elemzését követően meghatároztam a gyökércsatornákat, majd a gyökércsatornákat reprezentáló alakzatok második momentumának kiszámításával azok középvonalait. A gyökércsatornákat leíró adatokat háromdimenziós pontfelhőkben jelenítettem meg, amely megjelenítő környezetben megterveztem és implementáltam egy olyan eljárást, ami képes távolságalapú összehasonlításra két gyökércsatorna középvonala között.

A kidolgozott eljárásokhoz felhasznált szakirodalom anyagait és a kipróbált képfeldolgozó módszereket a diplomamunkám első felében ismertetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.