Különböző táplálási rendszerű váltakozóáramú vasutak üzemi és zárlati sin potenciáljának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjú György
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban a vasúti közlekedés számos európai és távol-keleti országban reneszánszát éli. Mindez nagyban köszönhető a villamos vasúti vonatatás térnyerésének, amely képes környezetbarát módon a nagysebességű személyszállítás és a nagytömegű áruszállítás feladatát is nagy hatékonysággal elvégezni. Hogy ez a fejlődés továbbra is fenntartható legyen, szükségessé válik a villamos teljesítmény növelése, összhangban a biztonság további javításával és a villamos zavaró hatások csökkentésével. Ezen okok miatt jöttek létre törekvések a sínfeszültségek, valamint az induktív és konduktív zavaró hatások csökkentésére, melyek a földáram-visszavezetés sajátosságaiból származtathatók. A szakdolgozatom témája a különböző váltakozóáramú táplálási rendszerek sínpotenciáljának vizsgálata.

A szakdolgozatom első fejezetében rövid történeti áttekintést adok a villamos vasúti rendszerek kialakulásáról, magyar vonatkozású fejlődéséről. Bemutatom a napjainkban működő villamos vontatási hálózat felépítését, a különböző 25 kV-os váltakozóáramú 50 Hz frekvenciájú táplálási rendszereket.

A második részben ismertetem a sínpotenciálra és a kompenzáló vezetők árameloszlására vonatkozó főbb összefüggéseket, szimulációs program alkalmazásához szükséges számítási elveket, módszert.

A harmadik fejezetben a MULTC programmal a MÁV hálózatában használatos táplálási rendszerekre készített szimulációs eredményeket vizsgálom sínpotenciál és a kompenzáló vezetők árameloszlására vonatkozóan.

Végül a különböző táplálási rendszereket összehasonlítva egy összefoglaló értékelést adok a sínpotenciálokra kapott szimulációs eredmények alapján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.