Különleges szervohajtások

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

A XLINX SPARTAN XCS1500- FPGA-ban létrehozott mikrokontroller fogadja az irányt, és a lépések számát, és továbbítja az FPGA felé. Az FPGA-ra írt program a megadott lépések számának megfelelő hosszúságú impulzus sorozatot küld ki a 4 portjára, amik tulajdonképpen a léptetőmotor négy fázisának felelnek meg. Ezeket az impulzussorozatokat végül a teljesítményelektronika fogadja, ami a léptetőmotort hajtja.

A Matlab/Simulink környezetben létrehozott 6/4-es kapcsolt reluktancia motor lineáris modell szimulációjának a blokkdiagramjait, M- fájlait és a különböző vezérlési stratégiák beállításait írtam le részletesen. A forrásra hagyatkozva a létrejött modell fázisárama a hiszterézises áramszabályozásos, és feszültségvezérelt mód esetén is megfelel egy valóságos SRM fázisáramának. A modell jól mutatja, milyen fontos jól megválasztani a kikapcsolási szöget a lüktető nyomaték amplitúdójának csökkentése érdekében.

Ez a két feladat is nagyon jól rámutat a két motor közti különbségre. Az első feladatban kellőképpen kiemeltem, hogy a léptetőmotoros hajtás esetén elegendő a kívánt frekvenciát előírni, és a zárt hurkú léptetőmotoros hajtás könnyen megvalósítható egy FPGA vezérlésével, mert megadjuk a lépések számát, és ebben az esetben a léptetőmotorra még jeladó sem szükséges, mert csak a számlálót csökkentjük minden kiadott impulzus után eggyel, míg el nem éri a számláló a nullát. Az SRM esetén egy illesztett szabályozás szükséges, mivel a forgórész szöghelyzete szabja meg a be- és ki kapcsolást. Az SRM esetén a dinamikai igényekhez szabályozott az áram, és a nyomaték is. Mivel az áram a terheléshez illesztett, ezért nincs felesleges energia bevitel, ami csökkenti a lengéseket, és javítja a motor hatásfokát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.