Kvantum kulcsszétosztást megvalósító protokollok vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dolgozatomban kvantum kulcs szétosztást megvalósító protokollok vizsgálatával foglalkozom.

Szimmetrikus kulcsú titkosítás alkalmazása esetén problémát jelent annak biztosítása, hogy a szétosztandó kulcsok ne kerüljenek illetéktelenekhez. A kvantum kommunikáció azonban ismer olyan -a gyakorlatban már megvalósított- eljárásokat, amelyek segítségével kiszűrhető, hogy ha harmadik fél próbál hozzáférni a kulcshoz.

A kvantum kulcs szétosztást megvalósító protokollok működése során jellemzően ideális csatornát feltételezünk. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy hogyan befolyásolja a protokollok hatékonyságát ha más milyen, az ideálistól eltérő környezetben alkalmazzuk őket. A vizsgálatokat különböző környezetek modelljeinek segítségével végzem, különböző paraméterek mellett, így láthatóvá válik például az, hogy egy protokoll mennyire érzékeny az átviteli csatorna zajára.

A dolgozatomat a kulcs szétosztás problémájának ismertetésével kezdem, majd felvázolom a kvantum kulcs szétosztás folyamatát. Ismertetek protokollokat, amelyek a kvantum kulcs szétosztást valósítják meg, majd felállítok egy matematikai modellt, amelyben az ismertetett protokollok működését vizsgálom.

A dolgozat záró szakaszában összegzem az eredményeket és levonom a konzekvenciákat azzal kapcsolatban, hogy különböző környezeti paramétereket változásai hogyan befolyásolhatják a kvantum kulcs szétosztó algoritmusok hatékonyságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.