LDPC kódolási és dekódolási eljárások vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Szombathy Csaba Zoltán
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Claude Shannon 1948-ban megjelent információelméleti művének közlése óta próbálnak hírközléssel foglalkozó szakemberek olyan hibajavító eljárásokat, módszereket kidolgozni, amelyek segítségével minél inkább megközelíthető a átviteli csatorna elméleti maximális kapacitása. Ezen módszerek közül a legfejletebbek a Turbo illetve az LDPC kódcsaládok. Dolgozatomban az LDPC kódokat ismertetem.

Szakdolgozatomban először ismertetem a Shannon féle információelmélet alapjait, többek között az információ, csatornakapacitás és a kölcsönös információ fogalmát. A következő fejezetben bemutatom a hibajavító kódolás alapfogalmait, illetve a különféle, gyakorlatban használt kódolási eljárásokat. A fejezetet a dekódolás során használt döntési szabályok illetve a lágy dekódolás (LLR értékek) technika tárgyalásával zárom.

Dolgozatom második felében foglalkozom részletesen az LDPC kódcsaláddal, mint a lineáris blokk kóddal. Ezek után bemutatom a főbb dekódoló algoritmusokat. Majd legvégül röviden tárgyalom a kódolási folyamat komplexitását illetve a megvalósítás nehézségeit.

Dolgozatomat a szimulációs eredmények ismertetésével és értékelésével zárom. Bemutatom a különféle dekódolási eljárások teljesítőképességét, bithibaarány görbékkel szemléltetve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.