LED modellek paraméteridentifikációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Poppe András
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A félvezető fénykibocsátó technológia hatalmasat fejlődött az elmúlt 10 évben. A napjainkban használatos LED-eket fényerősségük és fényhasznosításuk alkalmassá teszi a hagyományos világítástechnikai eszközök helyének átvételére. Azonban a jó tervezhetőség miatt szükség van olyan modellekre, melyek a LED-ek működését a valóságnak megfelelően szimulálják. Ez további pontosságot biztosít a tervezés során, ezáltal szélesíti a felhasználási területet.

Szakdolgozatom röviden tárgyalja a teljesítmény LED-ek szabványos méréseit. Ennek részeként bemutatja a tokozott félvezetők termikus tranziens mérését, valamint a teljesítmény LED-ek kombinált termikus - optikai mérését. Tartalmazza továbbá két, a közelmúltban publikált LED-modell felépítését és magyarázatát, egyes paramétereik közötti összefüggéseket. Felveti a modellek pontosításának és implementálásának lehetőségét. Leírja a numerikus optimalizáló eljárások alkalmazásának motivációját a LED modellezésben. Tartalmazza a szimplex módszer részletes leírását. Bemutatja az általam szimulációhoz használt függvényeket, valamint a paraméter extrakció alapján kapott értékéket.

A vizsgálat során szakirodalom alapján létrehozott LED-modellre végeztem a paraméter extrakciót. A rendelkezésemre álló mérési eredményeket összevetettem az Elektronikus Eszközök Tanszékén fejlesztés alatt álló LED alapú szimulátor eredményeivel, és a szimplex módszer segítségével optimális paraméterértékeket számoltam a kapott értékek közötti különbség minimalizálásának céljából. A minimalizáció során különböző szempontokat vettem figyelembe.

Szakdolgozatom célja egy robusztus, numerikus optimalizáló algoritmus implementálása, és illesztése az Elektronikus Eszközök Tanszékén fejlesztés alatt álló LED alapú alkalmazáshoz. Célom továbbá a szimplex módszer segítségével optimális paraméterek számítása a tanszéki modell számára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.