LED-alapú megvilágító egységek alkalmazhatóságának vizsgálata napelemek szabványos spektrális válasz méréséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Plesz Balázs
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A megújuló energiaforrásokból elektromos áramot létrehozó berendezések fejlesztése

elengedhetetlen, azért hogy a jövőben még hatékonyabban állíthassunk elő fenntartható,

felhasználható energiát. A megújuló energiaforrások fő alkotó eleme a fényből származik. A

fényt fotovoltaikus eszközökkel alakítjuk át elektromos energiává.

A napelemek hatékonysága növelése, technológiai fejlődése érdekben szabványos

karakterizálási eljárásokat dolgoztak ki, többek közt a napelem spektrális válaszának mérését.

A dolgozatomban egy számítógépes szimulációt dolgoztam ki, hogy a szabványtól eltérő

fényforrás segítségével szimuláljam a napelem spektrális válaszát. Majd ezen szimulációs

értéket összehasonlíthassam a szabványos spektrális válaszméréssel.

A szimulációban 10 napelem, 12 egyedi LED-es fényforrás vett részt, melyek átlagos

eltérése a szabványos spektrális választól 3.2 %. Valamint a 12 darab LED közös összeadott

spektrumának segítségével készült spektrális válasz 0.1 %-os eltérést mutatott a szabványos

spektrális válaszhoz képest. A szimuláció során kapott értékek pontossága esetén figyelembe

kell venni a spektrumok feldolgozási hibáját, valamit az integrálások hibáját. Mindenesetre e

gépi szimuláció megerősítette az elméletben vártakat, ezáltal érdemes laboratóriumi

körülmények közt elvégezni a szimulációkkal szoros összefüggésben lévő gyakorlati

méréseket.

A szimulációs teszt környezet tovább fejlesztésével, automatizálásával, a generált

adatok automatizált kiértékelésével hatékonyabban lehetne feldolgozni 1000-szer 10.000-szer

nagyobb adathalmazokat az általam alkalmazottnál.

A megújuló energiaforrások fejlesztése érdekében tett lépések teszik lehetővé a kiforrott

eljárások létrehozását, alkalmazását, technológia fejlődését.

Dolgozatomban megismerkedtem a spektrális válaszmérés elméletével, és

szabványával. Megvizsgáltam, hogy LED-es fényforrások segítségével előállított spektrális

válasz mennyire közelíti meg a szabványos spektrális választ. Elkészítettem egy szimulációs

teszt környezetet melyben választható napelemekre sugárzó spektrumok bemenetként megadott

teljesítmény esetén, megadja a cella rövidzárási áramát. A szimulációs eredmények elméleti

alátámasztása és kiértékelés is sorra került dolgozatomban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.