LED-alapú, moduláris felépítésű megvilágító egység fejlesztése napelemek spektrális válaszának méréséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Plesz Balázs
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A diplomaterv az Elektronikus Eszközök Tanszékén egy aktívan kutatott terület – különféle napelemminősítő rendszerek – fejlesztésébe csatlakozik be. Összefoglalja a témával kapcsolatos irodalmakat, és eddig elért eredményeket. Tárgyalja a téma alapját képző moduláris felépítésű LED-alapú spektrális megvilágító egység megvalósíthatóságát, kitérve annak elektronikai, optikai, mechanikai, és különös tekintettel termikus szempontjaira. A moduláris napszimulátorok és spektrális megvilágító egységek modularitásával kapcsolatban újító megoldásokat vezet be. A feladat komplexitása ellenére konkrét tervvel szolgál a moduláris felépítésű LED-alapú spektrális megvilágító egységgel és annak moduljaival kapcsolatban. Javaslatot tesz egy teljes mérési elrendezésről irányvonalat adva a témával kapcsolatos későbbi fejlesztéseknek. Felsorolja a jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeket, különös tekintettel az elkészült áramköri tervekkel kapcsolatos tesztméréseket illetően. Javaslatot tesz a témával kapcsolatos munka folytatásának tagolására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.