LIDAR alapú vezérlő rendszer fejlesztés mikrohullámú nedvességmérőhöz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Jelen dokumentum a diplomamunkámat mutatja be, amely során egy LIDAR alapú vezérlőrendszer fejlesztésével foglalkoztam. A dolgozatban kizárólag olyan tervező és fejlesztő szoftverek kerültek felhasználásra, amelyek nyílt forráskódúak, vagy bárki által szabadon hozzáférhetőek. Diplomamunkám a Dunakontroll Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos és Informatikai Kar Szélessávú Húrközlés és Villamosságtan Tanszék Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium támogatásával készült. A dolgozat a Dunakontroll Kft. mikrohullámú nedvességmérő rendszerének fejlesztései közé tartozik.

Feladatom megismerni a nedvességmérő rendszer felépítését és működését, valamint a rendszert vezérlő LIDAR elméleti hátterét. A LIDAR felépítése és működési elvének megismerése után sor került egy grafikus megjelenítő szoftver elkészítésére. A szoftver képes valós időben a távérzékelés folyamán detektált pontok megjelenítésére, ezáltal nyomon követhetjük a lézerszkenner körüli céltárgyak mozgásait. A grafikus megjelenítő szoftver megírása után egy magasságmérő eljárás kidolgozására került sor, amellyel a céltárgy magassága meghatározható. A dolgozatban elkészítésre került egy szélességmérő eljárás kidolgozására is, mely azon objektum szélességét képes valós időben visszaadni, ami a két egymással szemben elhelyezkedő, de megfelelő magasságkülönbséggel elhelyezett LIDAR-szenzorok között elhalad. Végül egy olyan eljárás került kidolgozásra, ami a rakomány mozgását képes nyomon követni.

A diplomamunkám második felében elkészítem a LIDAR digitális adatbuszának illesztését a nedvességmérő rendszerhez, amely a következő lépésekből áll. Első lépés az áramkör megtervezése, ahol a működéshez szükséges paraméterek megállapítása is egy fontos folyamat. Az áramköri modulok kiválasztását az áramkörtervező szoftverben egy sematikus ábra elkészítése követ. A kapcsolási rajz elkészítése után alkatrészekhez footprintek hozzárendelése következik, amelyek alapján a nyomtatott huzalozású lemez megtervezhető. Tervezés után a nyomtatott áramkör elkészítésére kerül sor, amire a felület-szerelt áramköri modulokat be lehet forrasztani. A beültetés után lehet az áramkört feléleszteni, majd bemérni. Amennyiben az áramkör feszültségszintjei, kimeneti jelei megfelelő eredményeket produkálnak, akkor az áramkör tesztelhető. A tesztelés menetét, dokumentálását, értékelését a diplomamunkám szintén tartalmazza.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.