LTE – Wi-Fi handoverek demonstrációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Absztrakt

Ebben a szakdolgozatban azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a költséges mobil internetes adatforgalmat csökkenteni, helyette inkább Wi-Fi-hez, vagy esetleg több hotspot-hoz csatlakozni. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan lehet ezek között a kapcsolatot átadni, és lehetőleg ezt úgy megvalósítani, hogy a felhasználó ebből semmit se vegyen észre, tehát megszakadás mentes (seamless) történjen meg a váltás.

A Combo nevezetű Európai Uniós projekt is foglalkozik ezzel a témakörrel és azzal, hogy miként lehetne ezeket a kutatásokat felhasználni a jövőben, azaz, hogy a Wi-Fi-s hozzáférési hálózat és a mobil internet hogyan kapcsolódhat össze.

A dolgozat 3. fejezete a meglévő szakirodalom feldolgozását tartalmazza. Áttekintést adunk a megvalósítandó handover demonstrációkhoz szükséges infrastruktúra elemeiről, a szükséges protokollokról, az azonosításról, az autentikációról, a különböző hálózati technológiák közti (függőleges/heterogén) átadás (handover) problémaköréről, a HotSpot 2.0-ról és a Wi-Fi-ről, valamint az ANDSF-ről és a QoS-ről.

A 4. fejezetben az önálló munkaként megvalósított megszakadás és minőségromlás-mentes kétirányú handover-eket mutatjuk be. Végberendezéseken alkalmazunk Android, Linux operációs rendszereket és dokumentáljuk az eredményeinket. A 4.1-4.4 alfejezetek az önálló eredményeinket tartalmazzák. Kialakítottunk három mérési elrendezést; az elsőben két Wi-Fi és egy interface, a másodikban két Wi-Fi és két interface, míg a harmadikban 3G és Wi-Fi között. Az első mérési elrendezés esetében megszakadásos handover-t valósítottunk meg. A második mérési elrendezésre kétféle mérést végeztünk, mindkettőt megszakadás mentes handover esetére. Ezek közül az első esetben a két interface együttesen működött, míg a második mérés alkalmával az egyik interface backup-ban volt. A negyedik mérés alkalmával megállapítottuk, hogy több útvonalon egyidejűleg működő kapcsolatot hoztunk létre, 3G-n és Wi-Fi-n keresztül. A 4.5 alfejezetben a szakirodalom alapján azt vizsgáljuk, hogy egyéb megoldásokkal is megvalósítható-e a függőleges átadás.

Összességében elmondható, hogy a második mérési elrendezésre kapott eredményeink egyértelműen alátámasztják a megszakadás mentes handover jelenségét, amely a jövőben alkalmazandó technológiák fontos eszköze lehet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.