LTE hálózatok szimulációs vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Molnár Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az 1991-ben először elindított második generációs vezeték nélküli hálózat kiadásával kezdett el megjelenni az a koncepció, hogy mobiltelefonunkat nem csupán egymás elérésére használjuk, hanem egyéb multimédiás tartalmak hozzáférésére, és küldésére. Mára már elképzelhetetlen lenne, hogy ne tudjunk igénybe venni gyorsan, bárhol internetes alkalmazásokat, vagy közösségi oldalakat okos eszközünkön keresztül. Ezen igényeket próbálja kielégíteni a negyedik generációs LTE vezeték nélküli mobilhálózat, amely nagy sebességet, és az addigiaknál nagyobb elérhetőséget ígér.

Ezen megnövekedett sebesség igényhez, szükséges volt az LTE architektúrájának felépítésének megváltozása, az előző generációs hálózatokhoz képest. A csomagkapcsolt felépítése igyekszik minél jobban illeszkedni az internet hálózathoz. Fontos az újfajta technológiai eljárások alkalmazása az LTE protokoll rétegeiben, hogy nagyobb sebességet és stabilitást biztosítson elődeihez képest. A rádiós közegben megjelenő körülmények miatt viszont továbbra is elmondható, hogy nem illeszkedik teljesen jól a TCP-hez.

Dolgozatomban röviden bemutatom, hogyan épül fel egy LTE-s hálózat végtől végig, egy komplex szimulációs környezetben, illetve kitérek annak LTE moduljának működésére és objektumaira. Egy általam létrehozott heterogén hálózaton általános rádiós környezetbeli méréseket hajtok végre. Létrehozok különböző szimulációs szcenáriókat, melyek segítségével megfigyelem, hogy az egyes rádiós környezetbeli beállítások, miképpen hatnak az áteresztőképességre és az LTE hálózat működésére. Továbbá bemutatom az LTE protokoll verem (stack) rétegei működésének vizsgálatát és elemzését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.