LTE mikrohullámú ellátó hálózatok hullámterjedési vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bitó János
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjaink felgyorsult világában a mobil telekommunikáció fejlődése a gyorsabb adatátvitel felé tolódik. Ezt a tendenciát követi az a mobil hálózatok új generációja, az LTE (Long Term Evolution). Az adatok megbízható átvitele is a fejlődéshez tartozik, az adatsebesség növekedése nem mehet a megbízhatóság rovására. Dolgozatomban azt tűztem ki célul, hogy adott topológiákon bemutatom, hogyan lehet az adatot úgy terelni két pont között, hogy az információ minél kevesebbet sérüljön.

A dolgozatom kezdeti szakaszában bemutatom az LTE rendszer felépítését, majd foglalkozom a hullámterjedéssel, azon belül is az azt zavaró jelenségekkel. Részletezem az eső okozta csillapítás tulajdonságait, bemutatom az erre használt modelleket.

A dolgozat második felében egy hipotetikus és egy valós topológián mutatom be, hogyan hat az összeköttetésekre, ha a vizsgált területen egy esőcella halad végig. Először a linkeken fellépő csillapítást, majd QPSK modulációt feltételezve a hibavalószínűség alakulását vizsgálom. Sikeresen belátom, hogy az általam használt legjobb út kereső algoritmussal meg lehet találni az optimális utat két kiválasztott pont között.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.