Látáskutatást segítő alkalmazás fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szécsi László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A diplomamunka egy retinakutatást segítő alkalmazás bizonyos jelentős elemeinek tervezését és fejlesztését mutatja be. A retina viselkedésének vizsgálata során fontos a térbeli és időbeli szűrés. A dolgozatban foglalkozom egy OpenCL alapú Fast Fourier transzformációval megvalósított térbeli szűrés megvalósításával, azon belül az OpenCL és az OpenGL közötti átmeneti lehetőségekkel. Az így elkészített algoritmust teljesítmény szempontjából összevetem egy tiszta OpenGL alapú implementációval.

Bizonyos élőlények magasabb frekvenciás fényre érzékenyek, mint az ember, ezért szükséges egy magas frekvenciás megjelenítő eszköz támogatása. A dolgozatban bemutatom egy magas frekvenciás megjelenítő eszköz működési elvét, és támogatásának megvalósítását az alkalmazásban.

Előfordul, hogy egy vetítés során a felhasználó a stimulust bizonyos részterületekre szeretné korlátozni. Ezért a programban implementálok egy Catmull-Rom alapú görbeszerkesztő modult, aminek segítségével a felhasználó ki tud jelölni területeket egy képen. Az implementációt PyOpenGL felhasználásával Python nyelven készítem el.

Bizonyos stimulusok előállításához véletlen számokat generálunk. Előfordul, hogy szükségünk van csak egy adott képkockára a stimuluson belül anélkül, hogy az azt megelőző képeket kirajzolnánk. Ennek a megvalósításához egy olyan véletlenszám generáló algoritmust kell használnunk, ami által generált szám nem függ az előző képkockákhoz generált véletlen számtól.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.