Látható fénnyel történő víz alatti kommunikáció csatornájának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Fekete Gábor
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A szakdolgozat célja, hogy a napjainkban egyre inkább elterjedt látható fénnyel történő kommunikációs eljárások új és kevésbé használt víz alatti ismereteit bővítse mérésekkel, a víz alatti kommunikációs eljárások fejlesztését, korszerűsítését könnyítse és átviteli sebességét növelje.

Szabadtéri és vízalatti mérésekkel feltérképezem azok csillapításbeli eltérését, közeg hatásait, mind a távolság és mind a hullámhossz függvényében. Fontos megemlítenem, hogy ezen elemzések 60 cm széles, 30 cm magas és 30 cm mélységű akvárium mellett történtek, így a reflexiós hatások benne nem elhanyagolhatóak, ami a mérési eredményekre jelentős hatással van, ahogy azt a szakdolgozatomban bemutatom.

A szabadtéri vizsgálatokhoz tartozik még az iránykarakterisztika bemutatása.

A szakdolgozat érinti a vízbekerülési problémák megoldását, az áramkörök vízhatlanítását tokozás segítségével és az ehhez szükséges átalakításokat a mérésekhez. Ezen tokozás hatásait is figyelembe veszem, ami könnyíti a különbségek kiszámolását és a jelszintváltozás szemléltetését.

A szakdolgozatomban nagy hangsúlyt fektetek a vízi vizsgálatokra, különböző szennyezés melletti mérésekre, később összehasonlítva megmutatom, hogy a csillapítás mérésével a szennyezés típusára lehet következtetést adni.

A vízfelszínről és oldalüvegről történő reflexiós hatások vizsgálatáról is készítettem méréseket és következtetéseket, például az oldalüvegről visszavertet összevetettem a direkt út során mért jelszintekkel, így megállapítva a reflexiók viszonylagos hatását.

Mind a szabadtéri, mind a víz alatti mérési adatokra jelleggörbéket illesztettem, amelyek egyenleteit az adott szekcióban ismertetem, hogy érzékelhető legyen a különböző tulajdonságú közeghez tartozó jelszintek eltérése. Továbbá a csillapításokra számszerű példákat is mutatok táblázatosan, vagy diagramos jelleggel.

Az összeköttetések vizsgálata a látható fényes optikánál leggyakrabban használt On-Off Keying (OOK) modulációval történtek.

Végül a jövőbeli alkalmazásokról és továbbfejlesztési lehetőségekről, szükségletekről is esik pár szó.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.