Léghanggátlás-számító program készítése

OData támogatás
Konzulens:
Nagy Attila Balázs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Kivonat

Két helyiség közötti léghanggátlás számítása a mérnöki tervezés fontos része, mivel szükség van bizonyos zajvédelmi korlátozások betartására. Egy tervezőmérnök számára nagy segítséget jelent egy program, amely képes az épületek akusztikai minőségének becslésére az elemek teljesítőképessége alapján. Jelen dolgozat célja egy olyan szoftver elkészítése volt, amely képes e becslés elvégzésére az MSZ EN 12354-1:2000 szabvány alapján. A feladat megoldása során megismerkedtem magával a szabvánnyal, ezen belül a léghanggátlás fogalmával és számításához szükséges mennyiségekkel illetve módszerekkel. Megismertem két hasonló, a léghanggátlást becslő, jelenleg is forgalomban lévő szoftvert. Ezek használhatóságát összevetettem és az összevetés alapján elkészítettem egy saját programot. A programot egy grafikus felhasználói felülettel egészítettem ki, amelyet törekedtem minél inkább felhasználóbaráttá tenni. Az elkészült program helyes működésének ellenőrzése érdekében konkrét példákon keresztül összehasonlítottam az eredményeit más szoftverek eredményeivel, illetve az MSZ EN 12354-1:2000 szabványban található példákkal. Az ellenőrzésből kiderül, hogy programom alapvetően helyesen működik, az esetleges eltérések okait megvizsgáltam és azok nem elméleti hibából adódnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.