Légiirányító radarok detekciós problémái

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A primer és szekunder légiirányító radarok mködésének bemutatása után

ismertetésre kerül a passzív, multilaterációs radarrendszer, annak mködése, illetve a radar

vevivel szemben támasztott követelményrendszer (sávszélesség, érzékenység, felépítés,

szelektivitás, tükörfrekvenciás elnyomás). Az elméleti megfontolások után a gyakorlatban

megvalósított prototípus is bemutatásra kerül.

A szekunder radarjelek terepi mérésének (HC TAR1 SSR) eredményei alapján egy

programozható I-Q jelgenerátor segítségével a szekunder radar válaszjelek már

laborkörülmények között is elállíthatók, amely alapvet fontosságú volt a kísérleti

vevrendszer fejlesztése, bemérése és minsítése során.

A diplomamunka során elkészült áramkör alkalmas a szekunder radarjelek vételére,

melyeket feldolgozható formában továbbítani képes a feldolgozó egység felé. A fejlesztés

során a vevkészülék terepi mérésen is ki lett próbálva, mely elsegítéséhez elkészült egy

matlab környezetben írt dekódoló szoftver, ami a mérés során értelmezte és rögzítette a

beérkez információkat.

A terepi mérés adatai összevetésre kerültek a HC TAR1 SSR által mért adatokkal,

így következtetni lehet a vev kísérleti példányának hatótávolságára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.