Léptetőmotoros hajtások vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

A mai modern automatizálási és hajtástechnikai szakterületeken elengedhetetlen a léptetőmotorok alaptípusinak és azok működéseinek ismerete. Dolgozatom első részében ezekről készítek egy lényegre törő, de kellően részletes összefoglalót. Ez önmagában azonban nem elég ahhoz, hogy egy speciális feladat elvégzésére alkalmas motoros rendszert tervezzünk, márpedig a tudás akkor tudás, ha azt alkalmazni is tudjuk. Szükség van az egyes hajtásmódok megértésén kívül azok gyakorlati megvalósítását lehetővé tevő általánosan elterjedt elektronikus megoldások ismeretére is. Ennek fényében egy következő nagy fejezetben kitérek az egyes vezérlési módokra és leggyakrabban alkalmazott elektronikai kapcsolásokra, melyekkel biztosítható az elvárt működés. Dolgozatom harmadik, és egyben utolsó nagy részegységében bemutatom a félév során általam elkészített univerzális léptetőmotor vezérlő áramkört, melynek alapja egy L297 és L298 IC-páros. Mialatt az áramkört megépítettem, rengeteg gyakorlati tapasztalattal gazdagodtam, amelyeket ismertetek ebben a fejezetben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.