Lézeres forrasztási eljárás optimalizálása

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

Munkám során tanulmányoztam a szelektív forrasztási technológiákat, különös tekintettel a lézeres forrasztási eljárásokra. Bemutattam a lézerek felépítését, a forrasztáshoz használt különböző lézerek forrasztás szempontjából előnyös és hátrányos tulajdonságait. Számos szempont szerint összehasonlítottam a piacon lévő ipari alkalmazásokat.

Bemutattam a minták készítése során használt forrasztóállomás felépítését és működését, ismertettem az állomásban megtalálható lézeregység tulajdonságait. A forrasztások során elsajátítottam az állomás használatát. Leírtam a forrasztási kötések elbírálására használt szempontrendszert. Vizsgálati rendszert állítottam össze a megfelelő forrasztási hőmérséklet meghatározására. Ismertettem a vizsgálati rendszer elemeinek hátterét és céljait. Leírtam a vizsgálatok elvégzésének módját és bemutattam az analízis során használt eszközöket.

Empirikus úton meghatároztam a szükséges forraszanyag mennyiségét, majd mintacsoportokat állítottam fel a forrasztási hőmérsékleteknek megfelelően. A mintákon elvégeztem a roncsolásmentes és roncsolásos elemzéseket. Optikai mikroszkópos és röntgenfelvételeket készítettem, szakítási próbákat végeztem és keresztcsiszolatokat csináltam. A vizsgálatok eredményeiből következtetéseket vontam le, a kiértékelést összehasonlító és magyarázó ábrákkal segítettem. Az analízis elvégzésével meghatároztam az ideális forrasztási hőmérsékletet.

A jövőben a mérések feldolgozott eredményei és a tapasztalatok alapján pontosabb kísérleti terv készíthető el, mellyel az ideális forrasztási hőprofil paraméterei pontosabban határozhatók meg. A kísérleti terv kiegészíthető élettartam-vizsgálatokkal is, például környezetszimulációs tesztekkel kombinált keresztcsiszolat-vizsgálatok.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.