Lézernyaláb pontosságát ellenőrző mérési keretrendszer

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Csaba
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Ebben a szakdolgozatban ismertetésre kerül a CLIC koncepciója, elmagyarázva az igényt egy új lineáris gyorsítóra. Bemutatom a két elektron nyalábos gyorsítás koncepcióját: a gyorsító elektronsugár késleltető hurkokkal történő önmagára lapolását, és az ehhez szükséges különleges idő struktúrát az elektronnyalábban. Taglalásra kerül a CTF3 szerepe és a photo-injektornak, mint elektronforrásnak, a használatának előnyei.

A photo-injektor egyik nagy előnye, hogy az elektron nyaláb szükséges időstruktúráját már a lézernyalábban létre lehet hozni. Az ehhez szükséges a lézerrendszer elején alkalmazott üvegszál optikás rendszert részletesen leírom. Ennek az időstruktúrának a létrehozását fáziskódolásnak hívjuk. A fáziskódolás egy késleltetés és egy optikai csillapító finom beállítását igényeli, mivel ezek a beállítások közvetlen hatással vannak a fáziskódolt nyaláb időzítési viszonyainak pontosságára és amplitúdó stabilitására.

Ezért szükséges egy mérési módszer a késleltetés és amplitúdó egyensúly pontosságának meghatározására, a késleltetés és csillapítás beállítása végett. Két módszert javasolunk egy frekvencia tartománybelit egy spektrum analizátor segítségével és egy időtartománybelit egy oszcilloszkóp segítségével.

Mindkét módszerrel végeztem méréseket. Mindkettő jó módszernek bizonyult a késleltetés és amplitúdó egyensúly pontosságának meghatározására. A frekvencia tartománybeli módszer jól alkalmazható a fáziskódolás könnyű beállítására, az időtartománybeli módszerrel pedig ellenőrzésre használtuk. További fejlesztéseket javasolunk a fáziskódolás időzítési és amplitúdó pontosságának növelésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.