LibreOffice komponensek fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A LibreOffice egy nyílt forráskódú, platformfüggetlen irodai programcsomag, amit

napjainkban is aktívan fejlesztenek.

A következőkben a dolgozat tartalmát részletezem.

A Bevezető fejezet betekintést ad a fejlesztés körülményeibe, röviden felsorolja

a LibreOffice-on végzett fejlesztéseimet, és kitér azokra a hiányosságokra, amik

még nem kerültek javításra, de a munkámhoz szorosan kapcsolódnak.

A Technikai ismertető fejezet részletesen bemutatja a használt

fejlesztőkörnyezetet és egyéb, a fejlesztés közben használt, technológiákat. A

fejezet külön figyelmet szentel a LibreOffice szoftver architektúrájára.

A Tervezés fejezetben az implementációt megelőző folyamatokat ismertetem

külön-külön az egyes fejlesztett komponensek esetén. A kódolást többnyire a

követelmények kitűzése és tisztázása, illetve egy tervezési folyamat előzi meg.

A konkrét megoldásokat részletező Implementáció fejezet kódrészletek mentén

bemutatja a komponenseken végzett változtatások közül az izgalmasabbakat. Azokat

a kódrészleteket emeltem ki, melyek a javítás gondolatának magját tartalmazzák,

vagy valamilyen oknál fogva érdekesek vagy szokatlanok.

A tesztelés és értékelés fejezet leírja külön-külön a változtatások

tesztelésének metodikáját, illetve ad egy rövid értékelést az egyes

fejlesztésekről.

Mindezt lezárva az Összefoglalás fejezet pár mondatban öszzefoglalja az addig

elhangzottakat, illetve bemutatja a problémák tovebbfejlesztésének lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.