MHS és állandómágnes lebegtetésekor fellépő erőhatások mérése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Györe Attila
Villamos Energetika Tanszék

A szupravezetés egyik leglátványosabb jelensége a lebegtetés. A huszadik század végén a magas hőmérsékletű szupravezetők felfedezése utat nyitott a szupravezetős alkalmazásokkal, köztük a lebegtetéssel folytatott kísérletek egyszerűbb, olcsóbb lebonyolítására. Kutatások kezdődtek a szupravezető lebegtetés elméleti és gyakorlati megvalósítására, valamint alkalmazásokban való felhasználhatóságára. Szakdolgozatomban erőmérő cella segítségével mértem különböző szupravezető-állandómágnes lebegtető rendszerekben a lebegtetési erő függőleges irányú komponensét. A lebegtetési erő hiszterézis tulajdonságának vizsgálata, valamint az erőmérő cella további tesztelésének céljából minor hurkok mérését is végeztem. Bemutattam a mért minor hurkok adataiból számítható lebegtető rendszer legfőbb jellemzőjét, a mágneses merevséget, valamint ennek az adott szupravezető-állandómágnes párra vonatkozó jelleggörbéit, eredményeit. A mérés részét képezte a mérés összeállítása is, az erőmérő cellához szükséges erősítő elkészítése. A mérések sikeresnek bizonyultak, eredményeket, tapasztalatokat minden esetben közöltem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.