MIPI CSI-2 kamera interfész megvalósítása FPGA-val

OData támogatás
Konzulens:
Szántó Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Diplomamunkám témája a MIPI CSI2 nagysebességű kamera szenzor interfész tervezése és implementálása egy Xilinx Kintex-7 FPGA-t tartalmazó fejlesztőpanel segítségével. A diplomamunka kiterjed a kamera felkonfigurálására is.

A dolgozatban bemutatom a digitális képalkotás menetét, ismertetem a CFA-k jelentőségét, a CCD és CMOS érzékelőket, és a demosaicing feladatát, valamint néhány ismert demosaic algoritmust.

Ezután kerül bemutatásra a nagysebességű kamera interfész fizikai rétege, a MIPI D-PHY szabvány, valamint a fizikai rétegre épülő MIPI CSI2 protokoll, kitérve az interfész architektúrájára, jellemzőire. Ezt követően ismertetem a kamera konfigurációhoz szükséges CCI interfészt.

Diplomamunkámban ismertetem a megvalósítás eszközeit, az FPGA fejlesztőpanelt és kamerát.

Ezután kifejtem az implementált rendszer magas szintű blokkvázlatát, majd kitérek annak fő építőelemeire. Ez tartalmazza az FPGA-n megvalósított soft core processzoros rendszert, a MicroBlaze rendszer hardver elemeit, valamint szoftveres kamera konfigurációt. A dolgozatban megvizsgálom a demosaic algoritmusok minőségét és az algoritmus implementálásához szükséges erőforrásokat, valamint részletezem a kiválasztott algoritmus Vivado HLS-ben történő megvalósítását. Ezek után esik szó a megjelenítéshez szükséges HDMI interfészről.

Végül ismertetem a megvalósítás eredményét, valamint kifejtem a további fejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.