MODBUS/TCP Protokoll konverter tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pilászy György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozatban egy ipari MODBUS/TCP átjáró berendezés hardver és szoftver tervezéséről írok, mely egy CAN alapú irányító hálózatra fordít. Az első fejezet a készülék elkészítésének szükségességét fejti ki. A második fejezetben röviden bemutatom a két protokoll felépítését, melyek között a berendezés a konverziót végrehajtja. A harmadik fejezetben a berendezéssel szembeni elvárásokat és igényeket foglalom össze, majd a megalkotott rendszertervet vázolom fel. A negyedik fejezet a hardver tervezés lépéseit tartalmazza. Itt elsőként a mikrokontroller és Ethernet vezérlő választásának szempontjait ismertetem, majd az egyes részegységek kapcsolási rajzai láthatóak. Ezek után a készülékház kiválasztásának és a nyomtatott áramköri tervek elkészítésének főbb követelményeiről írok. Az ötödik fejezet a rendszer szoftver architektúráját tartalmazza. Első lépésként egy általános blokkvázlatot tartalmaz, majd a rendszer alapját alkotó ütemező felépítéséről lehet olvasni. Ezt követően az egyes perifériák kezelését megvalósító meghajtó komponensek találhatók, ami után a fordító processzus, a fordításhoz szükséges táblázatok és leírók megalkotásáról írok. Végül a beállítások módosítását lehetővé tévő konfigurációs taszk felépítését mutatom be. A hatodik fejezet a készülék használati útmutatója, mely önmagában is használható, ha csak a bekötésre és a konfigurációs felület használatára kíváncsi az olvasó. A dokumentum végén a kapcsolási rajok, nyomtatott áramköri tervek és az alkatrészlisták találhatóak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.