MOSFET alapú 3 fázisú híd termikus modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dülk Ivor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomaterv célja egy olyan módszer kidolgozása, aminek segítségével kormányszervó rendszerek termikusan modellezhetőek. Kormányszervók esetén elvárás a megbízhatóság és robosztusság. Ezek és a nagy teljesítményigények miatt figyelmet kell fordítani a vezérlőelektronikában alkalmazott elemek üzemi hőmérséklettartományban tartására. Megfelelő termikus modellek segítségével végzett szimulációk során, a rendszer vizsgálata szélsőséges körülmények között is végezhető, illetve biztonsági hőbecslő algoritmusok beépítésével az alkatrész meghibásodások elkerülhetőek.

Feladatom során megismerkedtem a modellezendő rendszerrel, valamint az ehhez szükséges elméleti alapokkal. Ezek segítségével pedig egy olyan folyamat kialakítása volt a cél, ami meglévő generikus termikus modellekre épít és könnyen reprodukálható.

A dokumentumban bemutatásra kerül a termikus tranziens mérés elméleti háttere, és az itt megismert termikus modellek és azoknak MATLAB Simulink környezetben elkészített implementációja.

Ezek mellett Python nyelven implementáltam a termikus identifikáció folyamatát, amihez grafikus interfészes támogatást is készítettem.

Végül a kialakított eszközkészlet segítségével különböző mérésekre támaszkodva, elkészítettem néhány elem termikus leírását, valamint validáltam azokat dinamikus viselkedésükön keresztül. Az itt kimenetként kapott modell és paraméterszett beépült egy rendszer szintű szimulációs leírásba, ami egy kormányszervó reprezentációja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.