Magas hővezetési tényezőjű nyomtatott huzalozású lemez hordozók vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gál László
Elektronikai Technológia Tanszék

Összefoglaló

Napjainkban a nyomtatott huzalozású lemezek fejlesztése nagyon fontos feladat az ipar számára. A rohamos fejlődés és a funkciók integritása megköveteli a hordozók hozzáigazítását az alkatrészekhez. Ez azonban nem könnyű feladat, hiszen a miniatürizálás szükségszerűen maga után vonja a felületegységre jutó disszipáció növekedését.

A dolgozatom első nagy fejezete részletesen foglalkozik a jelenleg használatos konvencionális és modern, fejlesztett nyomtatott huzalozású lemezek bemutatásával. Ehhez hozzá tartozik a lemezek fontosabb tulajdonságainak felsorolása. A fejezet végén összehasonlító táblázatok kapnak helyet.

A második nagyobb fejezet a hagyományos, műgyanta alapú hordozók technológiai lépéseit mutatja be részletesen, leírja az egyes műveletek közben felmerülő problémákat és azokat részletesen taglalja. A fejezet három alegységre van bontva, az egyes lépések mindegyike a három kategória egyikébe tartozik, amelyek a következők: mechanikai-, nedveskémiai és fotolitográfiai megmunkálás.

A harmadik - és egyben utolsó - nagy fejezet az FR-4, CEM-3T és Alumínium hordozókon végzett termikus összehasonlító méréseket mutatja be. A fejezet elején található egy rövid elméleti összefoglaló, majd ezt követi a mérési elrendezés bemutatása. Végül a dolgozat végén kap helyet a mérési eredmények kiértékelése és a következtetések levonása.

A tanulmányból kiderül, hogy az FR-4 és CEM-3T lemezek hővezetése gyakorlatilag megegyezik, továbbá, hogy az Alumínium hordozó hővezetése durván hatszorosa az előbbiekének.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.