Magasraktári felrakó gépek vezérlő rendszerének fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A mai gyártóüzemek a termékek gazdaságosabb előállítását a megbízhatóság növelésével, a hibázás lehetőségének csökkentésével, illetve az emberi beavatkozás szükségességének minimalizálásával érik el. Hazánk egyik legnagyobb gyógyszergyárában a területkihasználás javítása érdekében épült magasraktárban található három teljesen automata felrakógép. Az őket működtető Allen-Bradley Compact Logix PLC-k (Programmable Logical Controller) folyamatosan üzemben vannak, így egy leállás súlyos termeléskiesést okoz, ezért a hibák megelőzése, és átlátható jelzése fontos feladat. A szakdolgozatomban megvizsgáltam a felrakógépek működési elvét, különös tekintettel a kommunikációs hálózatra és a többszintű hibakezelésre. Megismertem a Rockwell Automation fejlesztői szoftvereit, majd ezek segítségével bizonyos szükséges módosításokat elvégeztem a programban. A Rockwell PowerFlex 753-as frekvenciaváltók esetében a DeviceNet alapú hálózat megbízhatatlansága miatt más buszrendszer kiépítésének lehetőségeit vizsgáltam meg. A frekvenciaváltókkal szintén kompatibilis EtherNet hálózat került kiválasztásra, így a DeviceNet hálózat kevésbé lesz túlterhelt, és ez várhatóan a frekvenciaváltók indítási hibáit megszünteti. A módosításhoz be kell építeni a rendszerbe egy a PowerFlex-szel kompatibilis EtheterNet modult.

A szakdolgozat elején vázolom a raktár funkcionális felépítését, különös tekintettel a PLC-k közötti kommunikációra. Ezt követően bemutatom az átalakítás során felhasznált Rockwell típusú PLC fejlesztői környezetet, annak programozási módjait, valamint a rendelkezésre álló kommunikációs protokollokat, és a választás indokait. Végül ismertetem a PLC program lényeges kódrészleteinek működését, majd bemutatom a módosítások okát, a megvalósított programrészleteket, és értékelem a kapott eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.