Mágneses mérésen alapuló anyagvizsgálati eljárás érzékenységi vizsgálata modern statisztikai módszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bilicz Sándor
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A műszaki gyakorlatban alkalmazott szerkezeti elemek állapotának felmérése, az anyagban esetlegesen előforduló hibák észrevétele rendkívüli fontossággal bír a szerkezetek biztonságos működésének és élettartamának megítélése szempontjából. Jelen B.Sc. szakdolgozat célja a ferromágneses szerkezetekben fellelhető anyaghibák detektálására alkalmazott roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárás optimalizálása. A mérés során egy mágnest vezetnek végig a mintadarab felszínén, majd a mágnesben létrejövő fluxus mérésével következtetnek az anyaghiba helyére.

Az adott konfigurációtól függően a mért értékek érzékenyek lehetnek a modell bemenő paramétereinek bizonytalanságára. Az optimalizáció célja annak kiderítése, hogy pontosan mely paraméterek okozzák legnagyobb mértékben a kimenet bizonytalanságát. Ezekre a kérdésekre az érzékenységvizsgálat segítségével kaphatunk választ, amely a paraméterek által okozott bizonytalanságot kvantitatívan jellemzi. Az alkalmazott eljárás az ún. Sobol-indexeket számolja, mely a kimenet varianciáját felosztja az egyes változók és azok csoportjai között aszerint, hogy mennyiben járulnak hozzá a kimenet teljes varianciájához. A Sobol-indexek számítása a polinomiális káosz helyettesítő modell alkalmazásával történt.

Az eredményekből kiderült, hogy a mintadarab és a mágnes közötti légrés befolyásolja legjobban a mért jelet, így ezen változó figyelembe vétele a legfontosabb a mérés reprodukálhatóságának javítása érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.