Májtranszplantáció során átültetett máj regerenálódásának modell alapú vizsgálata a neo-hepatikus időszakban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Intenzív osztályon kezelt betegek esetében a nagy glükóz variabilitás miatt elengedhetetlen a megfelelő monitorozás és kezelés. Ezt a célt szolgálták a szigorú vércukor szabályozást megvalósító rendszerek, melyekkel retrospektív becslések tehetők, ezáltal referencia tartományon belül tartható a beteg vércukor koncentrációja.

Munkám során az ICING (Intensive Care Insulin Nutrition Glucose) nevű metabolikus modellt használtam, mely kvázi fiziológiás folyamatot ír le. Bár intenzív osztályos betegekre validált a modell, máj transzplantáltak esetében azonban felborulnak a jól ismert metabolikus útvonalak.

A műtéti szakaszokat megvizsgálva a reperfúzió után a modell nagy hibával követi a valós folyamatokat, ezért szükséges a specifikus módosítása. Természetesen máshol is eltéréseket tapasztalunk, de az említett szakaszon a legjellemzőbb, ezért tüzetesebben ezt a szakaszt vizsgáltam. A modell több paraméterének megvizsgálásával és módosításával létrehoztunk egy módosított modellt, ami már pontosabban követi a folyamatokat.

A modell egyetlen, óránként identifikálandó paramétere az inzulin szenzitivitás (SI), a többi fiziológiás paraméter konstans értéket vesz fel. Az SI értékeket a fiziológiás korlátok elhagyásával lehet használni a metabolikus funkció normál állapotától eltérésének elemzésére. Továbbiakban a rendelkezésemre álló 23 beteg adatával dolgoztam, vagyis a műtét alatt és után regisztrált mérési eredményekkel. Ezen információk alapján különböző klaszterezési módszerekkel a neohepatikus időszakra kvantifikálni kívántam a graft máj regenerációját és ennek idejét a betegekre specifikus módon rendelkezésre álló adatok csoportosításával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.