Marimbahang modell alapú szintézise

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A modellalapú hangszintézis során egy hangszert a fizikai paraméterek és a hangkeltés mechanizmusa alapján modellezünk le, majd ennek szimulálásával állítjuk elő a hang időfüggvényét. A folyamat segítség a hangszergyártásban, mivel ezáltal a fizikai paraméterek változásának hatása meghallgathatóvá válik.

A dolgozatban egy kalapáccsal megütött marimbarúd hangját állítjuk elő a szabad tér megfigyelési pontjaiban. Megismerjük a húrok és rudak fizikai és matematikai leírását, majd a modális szuperpozíción alapúló analitikus megoldást. A kalapácsütéses gerjesztés megjelenését már nem tudjuk analitikus módon kezelni, így a számításhoz egy diszkretizált numerikus módszer – véges differencia módszer – alkalmazását teszi szükségessé.

Miután meghatároztuk a gerjesztett rúd rezgését, áttérünk az akusztikai hangtér tárgyalására, majd frekvenciatartományban a peremelem numerikus módszerrel jutunk el a lesugárzott hangnyomásértékekre a tér pontjaiban. Az eredményeinket egy MATLAB szimulációban implementálva láthatjuk, hallhatjuk.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.