Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása számítógépes paleográfiában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hosszú Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Az emberek számára a tárgyak, élőlények, vagy a növények csoportosítása már a történelem hajnalán is nagy jelentőséggel bírt, akár túlélésnél (gondolok itt például a mérgező növényekre, veszélyes állatokra), vagy éppen a biológia területén.

Egyes tulajdonságok alapján képesek vagyunk csoportokat felállítani a minket körülvevő objektumokról ránézés alapján is. De ha túl sok attribútum alapján szeretnénk felállítani a csoportokat, akkor fel kell használnunk a számítógépes statisztikai módszerek eszközeit, amelyek segítségével szemléletesen és egyúttal hatékonyan tudjuk ábrázolni a csoportokat, amiket ezentúl klasztereknek fogok hívni, és a módszerek alatt klaszteranalízist fogom érteni.

A szakdolgozatom keretén belül egy olyan szoftver létrehozása volt a célom, amely képes egy adatbázist kiolvasni, és a bemenet alapján az írásokat csoportosítani, esetleg olyan eredményeket, kapcsolatokat felmutatni az írások között, amelyeket a történészek e módszerek hiányában már nem tudtak kikövetkeztetni. A programban implementálva lett a klaszteranalízis két főirányzata, melyek segítségével többféle szempontból vizsgálhatjuk ezeket a kapcsolatokat, az ábrák segítségével vizualizálhatjuk is a programmal azokat. Ezentúl a program képes kimutatni a kétes adatokat, egyértelműen megjelölve a csoporthoz való tartozásuk bizonytalanságát.

A szoftver rugalmas abban az értelemben, hogy képes akár közvélemény kutatás alapján létrejött adatbázis feldolgozására is. Ez az egyike azon példának, amely mentén a program továbbfejleszthető.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.