Megújuló energia park fogyasztóinak vezérlése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban a villamosenergia-fogyasztás szükségességét és előnyös szerepét nem lehet vitatni, ennek ellenére nagyon sok helyen szinte egyáltalán nincs villamos energia ellátás. A legfőbb oka az, hogy a villamosenergia-hálózat létesítésének nagyon magas költsége van. Az utóbbi időben egyre népszerűbb lett a decentralizálódás, azaz a hálózattól független működés. Több magyarázat is van erre: az egyik az adott helyszín elszigetelődése, a másik pedig a hálózattól való függetlenedési szándék.

Munkám során az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által közösen Magyarországon létrehozott Fóti Élhető Jövő Park projektjével foglalkoztam. A Park egy olyan önálló villamosenergia-elosztói hálózat, más néven MicroGrid, mely energiaellátását részben megújuló energiaforrások, részben az ELMŰ hálózat biztosítja. A feladatom több részből tevődött össze, melyek megoldásainak a kidolgozását a jelen Szakdolgozat részletesen tartalmazza.

Elsőként felmértem a telephelyen lévő fogyasztói berendezéseket, ezáltal frissítettem a Villamos Energetika Tanszék erre vonatkozó adatbázisát. A rendelkezésre álló termelési és fogyasztási adatokat statisztikailag elemeztem és felhasználtam a számításaimhoz. Megvizsgáltam a termelés és fogyasztás egyidejűségét, illetve a Park lehetőségét a virtuális szigetüzemben való működésre. A munkám kiemelt feladataként megvizsgáltam, hogy a fogyasztó oldali vezérlés hogyan tudja támogatni a virtuális szigetüzem létrejöttét. Végezetül javaslatot dolgoztam ki arra, hogy a megújuló energiaforrások kapacitásának növelése hogyan járulhatna hozzá ezen szigetüzem hosszának növeléséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.