Megújuló energiatermelők hálózati csatlakozásái feltételeinek vizsgálata kis- és középfeszültségű hálózaton

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

A megújuló energiaforrásokból származó villamos energia szerepe egyre fontosabb lesz a világon, köszönhetően annak, hogy ezzel nagyban kíméli az ember a környezetét. Ennek betudható, hogy az Európai Unió is hozott egy törvényt, hogy 2020-ra az összes termelt energia 13,6%-ának megújulónak kell lennie. A dolgozatomban az ilyen energiát termelő kiserőművek hálózati csatlakozásait és az e következtében fellépő hálózati hatásait vizsgálom.

Részletesen tárgyalom a kisfeszültségű háztartási méretű, illetve az 50 MVA alatti kiserőművek szerepét, hatásait, engedélyeztetései eljárásaikat. Ezenkívül foglalkozom az MSZ EN 50160 szabvány által megkövetelt kritériummal, hogy egy kiserőmű csatlakozása esetén a csatlakozási ponton fellépő feszültségváltozás mértéke középfeszültségen a névleges feszültségszint 2 %-át, míg kisfeszültségen a 3 %-át nem haladhatja meg.

Végül pedig megvizsgáltam a terhelés alatt szabályozható áttételű fogyasztói transzformátorok hatását egy kisfeszültségű körzetre, annak feszültség viszonyaira, illetve elemeztem, hogy miként hat a különböző napelem-elrendezés a feszültségekre.

A szakdolgozatban bemutatott vizsgálatokhoz két villamos hálózat szoftvert, a Power World illetve a NePlan szimulációs programokat használtam

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.