Mélységmegthatározás videofolyamokban objektumadatbázis alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Diplomatervem témája a mélységmeghatározás, amely során a cél a különböző videofolyamokban detektálható objektumok kamerától való távolságainak a meghatározása. Ennek az értéknek a megállapítása egyetlen kamerakép alapján korántsem egyértelmű feladat, ezért a gyakorlatban használt módszerek általában kettő, vagy annál több kamerával operálnak.

A tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítását követően a feladat egy olyan rendszernek a megvalósítására irányult, amely egy előre felépített objektumadatbázis alapján képes megbecsülni a videofolyamok különböző típusú objektumainak a mélységértékeit.

Az adatbázis építésénél a cél olyan információknak az eltárolása volt, amelyek közvetlen, vagy közvetett formában kapcsolatban állhatnak a távolság értékével. Ilyen információ lehet többek között az objektumoknak a körülhatároló téglalapja, a körvonala, vagy az elmozdulás vektorának a nagysága.

A munka során elkészített távolságbecslő rendszer oly módon lett kialakítva, hogy az adatbázis tartalmát többféle aspektus és konfiguráció szerint is képes legyen kezelni. A mérések reprodukálhatóságának az érdekében a rendszer tanulásához szükséges információk mellett a mérésekhez felhasznált tesztadatok is az objektumadatbázisban kerültek eltárolásra.

A rendszer megvalósítását, majd a tesztkörnyezet felállítását követően a munka annak az elemzésére irányult, hogy a rendszerben megvalósított távolságbecslő mechanizmusok a felhasznált tesztadatokra vonatkozóan milyen eredményeket szolgáltattak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.