Memória profiling lehetőségeinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Lazányi János Gyula
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Ahogy napjainkban a többprocesszoros rendszerek egyre szélesebb körben terjednek, fontos kérdés lehet, hogy az ezeken a rendszereken futtatott algoritmusok milyen mértékben képesek kihasználni a több processzor által biztosított erőforrásokat. A használt algoritmusok között találhatóak olyanok, amelyek jól párhuzamosíthatóak, azonban néhány -- jellemzően a stream jellegű (videó, hang) feldolgozó -- algoritmus esetén ez a feladat igen nehezen kivitelezhető. Az algoritmusokban meglévő párhuzamosítási lehetőségek megtalálására szolgáló automatizált eszköz elkészítése igen komplex feladat, azonban nagymértékben befolyásolhatja az algoritmusok tervezését és megvalósítását.

Az algoritmusok párhuzamosításának első lépése azok mélyreható vizsgálata. A dolgozatomban egy az algoritmusok párhuzamosíthatósági szempontból történő vizsgálatát elősegítő eljárást és az azt megvalósító eszköz elkészítését mutatom be.

Az elérhető szakirodalom feldolgozása által megismert analízis módszerekből kiindulva, a dinamikus adatfolyam gráfok alapján, egy új vizsgálati módszert hoztam létre, amelynek lényege az adatfolyam gráfok aggregálása. A vizsgálat elvégzéséhez létrehozott eszköz a vizsgált program utasításainak futás közbeni követésével és a kinyert adatok feldolgozásával állítja elő az aggregált adatfolyam gráfokat.

Az elkészített analízis eszközt egy JPEG kitömörítő algoritmus vizsgálatával próbáltam ki. Ennek során az aggregált adatfolyam gráf felvétele igen jól használható eszköznek bizonyult, amely nemcsak a program részeinek kapcsolatait és azok működését jeleníti meg nagyon jól használható módon, de a párhuzamosíthatóság vizsgálatának szempontjából is hasznos lehet.

A jelen diplomatervben bemutatott analízis eszköz tehát több szempontból is igen hatékony, és nagy valószínűséggel az automatizált párhuzamosítás megvalósításához is jó kiindulási alap lehet, azonban egy ilyen eszköz elkészítéséhez még jelentős további kutatások elvégzése szükséges.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.