Menetrendtartás ösztönzése a villamosenergia-piacokon - hazai és külföldi módszerek összehasonlítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

Hazánkban a MAVIR Zrt. mint átviteli rendszerirányító célja, a rendszer ellátásbiztonsága érdekében a kiegyenlítő energia mennyiségének minimalizálása. A MAVIR évről évre próbálja a kiegyenlítő energia utáni igényt leszorítani, ennek érdekében olyan elszámolási rendszert dolgozott ki, mely gazdaságilag ösztönzi a szereplőket menetrendjeik pontos megtervezésére és betartására. A kiegyenlítő energia elszámolására és árazására kialakított képletek összetettek, melyek a közelmúltban átdolgozásra, hatékonyságuknak javítására kerültek.

A dolgozatban bemutatásra kerül – mind magyar, mind német vonatkozásban – az elszámolási rendszer alapjául szolgáló mérlegköri rendszer, a menetrendadás folyamata, a menetrend követése, a termelési és fogyasztási adatok kezelése, az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének és árának megállapítására alkalmazott szabályok, összefüggések, valamint a kiegyenlítő energia elszámolása.

A rendszer megismerése után tanulmányozásra kerül a rendszer és az energiapiac viszonya. Megvizsgálom a mérlegkör-felelős lehetőségeit mérlegkörének összeállítása tekintetében, hogy a mérlegkör összetétele miként hat a menetrend tartására. Adatsorokat, tényeket és alkalmazott eljárásokat vizsgálva, bemutatásra és összehasonlításra kerülnek a rendszerek sajátosságai, a menetrendtartás ösztönzői.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.