Mentési stratégia kialakítása kisvállalati környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjaink kisvállalatai nagymértékben támaszkodnak különböző informatikai szolgáltatásokra. Ezek egyikének elérhetetlensége vagy adatvesztés bekövetkezése konkrét anyagi veszteséggel sújthatja a céget. Ennek elkerülése érdekében fontos különböző mentési megoldásokat alkalmazni.

A 2. fejezetben áttekintettem, hogy a legmagasabb logikai szinten milyen jellemzőkkel rendelkezik egy mentési rendszer, és milyen módon lehet kategorizálni az egyes megoldásokat. A fejezet végén olyan célkitűzéseket elemeztem, melyek definiálása elengedhetetlen egy ilyen rendszer tervezése során.

A témám konkrét célja egy magyarországi kisvállalat mentési stratégiájának kialakítása volt. Ahhoz, hogy ezt megtehessem, a 3. fejezetben részletesen felmértem a cég aktuális hálózati és szerveroldali infrastruktúráját. Ennek során elemeztem az aktuálisan alkalmazott mentési stratégiát, és összefoglaltam az új rendszerrel szembeni elvárásokat. Bár a cél egy konkrét rendszer megvalósítása volt, de azt olyan módon tettem, hogy munkám felhasználható legyen más, hasonló méretű informatikai rendszert alkalmazó cégekben is. A 4-7. fejezetekben a mentési lehetőségek konkrét, technikai megvalósításával foglalkoztam. Először körbejártam az egyes témák lehetőségeit, és elemeztem azok használhatóságát, majd foglalkoztam a cég szempontjaival, és konkrét javaslatokat tettem az optimálisan használandó megoldásokra. Eközben sorra foglalkoztam a mentések különböző módjaival, tárolásával, a felhasznált szoftverekkel és végül az egyes feladatok ütemezésével.

Az elméleti háttér alapos tanulmányozása, az optimális megoldások kiválasztása és az egyes részek tesztelése után került sor az új mentési stratégia implementálására a korábban kiválasztott cégnél. Az implementáció egyes lépéseiről, a közben szerzett tapasztalatokról és eredményekről szól a 8. fejezet. A félév során elvégzett munkám hatására jelentősen javult az adatbiztonság a cégnél, és több területen is felfedtem olyan szempontokat, melyek bármely későbbi informatikai rendszerfejlesztésnél fontosak a megfelelő stratégiai irány meghatározásához. A korábbi megoldástól eltérően az új rendszer nem csupán a fájlszerver rendszeres mentését fedi le, hanem az összes informatikai szolgáltatást nyújtó szerver rendszeres mentésre kerül, és a mentések külön páncélszekrényben kerülnek tárolásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.