Mérőeszközök fejlesztése NI CompactRIO és LabVIEW platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Raisz Dávid Márk
Villamos Energetika Tanszék

Ebben a dolgozatban az aszinkron motorok termikus viselkedésének egyszerű modellezésének eszközével, a hőmás-modellel foglalkozom. A hőmás-modell lényege, hogy a motor által a hálózatból felvett fázisáramok erősségének mért értékeiből következtetünk a motor állórész-hőmérsékletének közelítő értékére. Ennek a modellnek az elméletével, illetve a megvalósításával foglalkozom a dolgozat első részében.

A dolgozat második részében ismertetem az általam létrehozott mérési elrendezést, amelynek segítségével egy kiválasztott háromfázisú aszinkron motor hőmérsékletének változását vizsgálhatom különböző nagyságú tengelyterhelések mellett. A motor fojtását egy személygépkocsi generátorának felhasználásával, illetve az azt terhelő izzók segítségével oldottam meg, amelyeknek a száma relékkel kapcsolható.

A dolgozat harmadik részében röviden ismertetem a National Instruments compactRIO és LabVIEW platformjait, valamint az erre a platformra implementált virtuális műszereket, amelyek a hőmás-modellt és az erre alapuló hőmás-védelmet valósítják meg.

A dolgozat negyedik részében ismertetem az elrendezés üzeme során mért eredményeket: a lineáris rendszer-identifikáció eredményeit, majd a hőmás-modell tesztjét bemutató diagramot különböző terhelési viszonyok között.

A dolgozat végén felvázolom egy esetleges, 3x45 perc időtartamú hallgatói mérés óravázlatát, amely akár részét képezheti a villamosmérnöki alap- vagy mesterképzés tematikájának, majd felvázolom az elrendezés esetleges továbbfejlesztési lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.