Mérőrendszer-fejlesztés mechatronikai termékek rendszer-tesztelési feladatainak ellátására

OData támogatás
Konzulens:
Krébesz Tamás István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomamunkám témája egy olyan tesztrendszer megépítése volt, melynek elsődleges feladata egy BLDC hajtású üzemanyagpumpa rendszertesztelésének végrehajtása. A munka során széleskörű ismereteket szereztem mind a tesztelendő eszközről, a tesztelés elméleti hátteréről, a használt szoftverekről, valamint a fejlesztési folyamatot meghatározó szabványokról.

A bevezetésben kitérek az automatizált tesztelés szerepére, majd bővebben ismertetem a feladatomat ezen a témán belül, illetve felvázolom a diplomamunkám felépítését.

Az első néhány fejezetben az irodalomkutatás alatt szerzett ismereteimet foglaltam össze röviden, először a tesztelés elméletéről, majd az ASPICE fejlesztési folyamatot előíró szabványról.

Az elméleti alapok megszerzése után igyekeztem minél alaposabban megismerni a tesztelendő üzemanyagszivattyú felépítését és működését, majd az összegyűjtött követelmények alapján egy alkalmas tesztrendszert találni hozzá.

A tesztrendszer kiválasztása után a rendelkezésre álló rendszerkövetelmények alapján megvalósítottam a szükséges teszteket a Vector Informatik szoftvereinek segítségével. Emellett a tesztrendszer továbbfejlesztésével foglalkoztam, hogy alkalmassá tegyem azt külső mérőeszközök integrálására, hogy fejlesztéstámogató teszteket is végrehajthassunk a rendszeren.

A dolgozat végén összefoglaltam az elért eredményeket és az esetleges további fejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.