Mérőtranszformátorok diagnosztikai módszerei

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban a villamosenergia-rendszer gazdasági vonatkozása mind inkább előtérbe kerül. Az életkoron alapuló eszköz menedzsment rendszerek a technológia fejlődése miatt már nem állják meg helyüket. Az idősebb berendezések cseréje csak a koruk miatt nem lenne gazdaságos, ezért más szempontokat is figyelembe véve átfogóbb és megbízhatóbb képet kaphatunk a mérőtranszformátorok állapotáról. Egy méréseken alapuló állapotfelmérés elvégzésével könnyebben eldönthetjük, hogy szükség van-e valamilyen intézkedésre: helyszíni vagy gyári javításra, felújításra, vagy esetleg az egység selejtezése esedékes. Ezen megfontolások alapján az időszakos vizsgálatok helyét az állapotfüggő karbantartási gyakorlatok veszik át, így lehetővé vált a Mérőtranszformátor Állapot Tényező (továbbiakban: MTÁT) szakértői rendszer létrehozása és fejlesztése. Az MTÁT ismert diagnosztikai eljárások alapján a készülék jelenlegi állapotát írja le azzal a céllal, hogy a rendszer működését veszélyeztető üzemzavarok elkerülhetőek legyenek. A gazdasági szempontokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül, mint az optimális arány kialakítását a beruházási, üzemeltetetési, karbantartási, felújítási és javítási költségek terén.

Dolgozatomban összefoglalom az eszközmenedzsment alapjait, áttekintem a mérőtranszformátorok villamosenergia hálózatban betöltött szerepét és jelentőségét, majd tárgyalom a mérőtranszformátorok hazai és nemzetközi gyakorlatban elterjedt diagnosztikai módszereit. Mindez hozzájárul a Mérőtranszformátor Állapot Tényező (MTÁT) szakértői rendszer elméleti alapjainak és a hozzá tartozó számítási módszer könnyebb megértéséhez. A rendszer az egységes értékelés érdekében nem csak az állapot ellenőrzési vizsgálati eredményeket használja a transzformátor értékeléséhez, hanem figyelembe vesz egyéb paramétereket is, mint például a feszültségszint, a hálózati és éghajlati elhelyezkedés. Az állapotindex a rendelkezésre álló diagnosztikai eredményekből hozható létre. A dolgozatban ismertetem az MTÁT-ban alkalmazott állapotellenőrzési vizsgálatokat, a vizsgált egyéb paramétereket, az ezek alapján számított állapotindexet és a kiértékelési lehetőségeket. A könnyebb megértés érdekében a vizsgálatokat, az állapotindex kiszámítását és a kiértékelést példával illusztrálom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.