Mesterséges Intelligencia alkalmazása Fekete Macska kártyajátékban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szakdolgozatom egyik feladata az volt, hogy egy olyan környezetet hozzak létre,

amelyben különböző ágensek képesek legyenek a Fekete Macska kártyajátékot

szabályosan játszani. Szakdolgozatom elkészítése során ezt a környezetet

megterveztem, implementáltam, és több különböző ágenst is készítettem hozzá. Az

előre megírt döntéshozatalú ágens és az emberi felhasználóknak készülő felület mellett

egy harmadik, tanulni képes ágensnek a megtervezése és implementációja is a

feladatom volt.

Irodalomkutatást végeztem, hogy a mesterséges intelligencia módszereivel eddig

milyen metódusokkal milyen eredményeket értek el kártyajátékokban, illetve magában a

Fekete Macskában. A szakdolgozatomban egy olyan ágens került elkészítésre, ami

szabályok alapján állítja sorba a lapokat. A szabályokat egy olyan metódus szerint

szelektálja ki az ágens, amelynek alapja az, hogy mennyire segítette a játék során a jó

döntést.

Az egész környezeti megvalósítás Java nyelven készült, és a tanuló ágens egy

adatbázisban tárolja a szükséges adatokat. A szakdolgozatomban bemutatom a teljes

rendszer felépítését, a tanuló ágens mögött húzódó algoritmusokat, valamint azt, hogy

hogyan lehet használni az elkészült programot. A szakdolgozatom végén kitérek a

jövőbeli további fejlesztési lehetőségekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.